Werkt voor- en vroegschoolse educatie (vve) nu wel of niet? Een reportage.

Over de zin van voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Over de zin van voor- en vroegschoolse educatie (vve) 608 355

Voor De Groene Amsterdammer zocht ik uit hoe het kan dat de wetenschap het maar niet eens kan worden over de zin van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Lees het stuk hier.