Mens versus dier: De vleermuis

Mens versus dier: De vleermuis 1507 807

Voor het zomernummer van De Groene Amsterdammer interviewde ik vleermuisonderzoeker René Janssen over hoe huizen isoleren volgens het nom-keurmerk (Nul Op de Meter) gevaarlijk is voor vleermuizen en andere dieren. Lees het interview hier.